Habarlaşmak üçin

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

Salgysy: 744000, ş. Aşgabat, köç. Azady 63

Telefon: (993) 38-00-11

Faks: (993) 38-00-12

 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ýerlerdäki müdirlikleri 

   • Aşgabat şäher boýunça müdirligi: Aşgabat şäheriniň Azady köçesiniň 63-nji jaýy. Telefon: (993 12) 38-00-11
   • Daşoguz welaýaty boýunça müdirligi: Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy. Telefon: (993 322) 5-58-29
   • Ahal welaýaty boýunça müdirligi: Ahal welaýaty, Akbugdaý etrap Änew şäheriniň Çary Wellekow köçesiniň 16-njy jaýy. Telefon: (993 137) 33-1-84
   • Mary welaýaty boýunça müdirligi: Mary welaýaty, Mary şäheriniň Ýaşlyk köçesiniň 5-nji jaýy. Telefon: (993 522) 6-02-91
   • Lebap welaýaty boýunça müdirligi: Lebap welaýaty, Serdarabat etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamirsen obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy. Telefon: (993 422) 2-08-10
   • Balkan welaýaty boýunça müdirligi: Balkan welaýaty, Balkanabat şäheriniň Gurtgeldi Annaýew köçesi, kwartal 146/42-nji jaýy. Telefon: (993 222) 6-05-27