Kabul ediş günleri

Raýatlaryň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça kabul edilýän günleri.

 

Raýatlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýat  we Aşgabat şäheri boýunça müdirliklerinde hepdäniň  Sişenbe,  Penşenbe, Şenbe günleri sagat 10:00-12:00 aralygynda kabul edilýärler.